Gönül Sultanları
Gönül Sultanları
Yazarın Makaleleri
Sevginin şartı
  Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. Bizim kim olduğumuz malum, ama asıl önemli olan bizim kimlerle beraber olduğumuzdur. Adamın biri, gül bahçesine gider. Her taraf gül, fakat yerde bazı otlar var,...
Can yakıcı güzellik
 Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır. Kabri düşünmek, Cennete yaklaştırır) buyuruyor. Büyük zatların isimleri...
Benim sonum ne olacak
Ali Bekka hazretleri çok ağlardı. Öyle ki, gözyaşı tuzlu olduğu için yüzünde aktığı yerde iz bırakmıştı, yani devamlı aktığı için geçtiği yerleri kısmen çürütmüştü. Bu yüzden kendisine 'Bekka” yani 'çok ağlayan”...
Kapalı olan kaba su dolmaz
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda yapılan dine hizmet, Allahü teâlânın yardımı ve büyüklerin duasıyla, hizmet edenler de buna layık olduğu müddetçe devam eder. Çünkü kap ne kadar yağmura açıksa, o kadar...
Allah, kuluna kâfidir
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ne kadar tedbir alırsa alsın, insan yine âcizdir. Para pul, eş dost, mevki makam veya mal mülk olsun, Allah'tan başka şeye güvenene, bela olarak o yeter. Çünkü sağlığı veren, yediren, doyuran, konuşturan...
Hamne Binti Cahş
Peygamber efendimizin halasının kızı. Ası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in kızıydı. Aynı zamanda Resulullah efendimizin hanımlarından Zeyneb binti Cahş'ın kardeşiydi. Böylece Resulullahın baldızı olma şerefini kazanmıştı. İslâmiyetin...
İbâdetlerin en kolayı ve en hafifi..
Müslümanların ihtiyâçlarını karşılamanın ve onları sevindirmenin ve güzel ahlâklı olmanın önemiyle ilgili hadis-i şeriflere bugün de devam ediyoruz: 'İbâdetlerin en kolayı ve en hafîfi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu...
Ukbe Bin Âmir..
Eshâb-ı suffadan. Ukbe bin Âmir, Medîne otlaklarında koyun güderdi. Peygamber efendimizin Medîne'ye hicret ettiğini de dağda haber almıştı. Artık orada duramazdı. Gidecek, o yüce Peygamberi görecekti. Koyunları oracakta bıraktı, doğruca...
Zemzem kuyusu..
Dede Abdülmuttalib'e, bir gün rüyasında bir kimse; 'Ey Abdülmuttalib! Kalk Tayyibe'yi kaz!”diyerek kayboldu. Ertesi gün; 'Kalk, Berre'yi kaz!” dedi. Üçüncü gün de aynı kimse; 'Kalk, Mednune'yi kaz!” emrini...
Emanet, Ebu Talib’de...
Merhamet deryası Abdülmuttalib vefat edeceğine yakın, oğullarının hepsini toplayıp sordu: - Artık dünyadan ahirete göç etme vaktim geldi. Tek düşüncem bu yetim... Keşke ömrüm uzun olaydı da bu hizmeti severek devam ettirseydim. Fakat...
“Hacer-ül-Esved”in yeri..
Resulullah efendimiz otuz beş yaşında iken Kabe hakemi... O zaman, yağmur ve seller Kabe'nin duvarlarını iyice yıpratmış... Ayrıca çıkan bir yangın, Kabe'yi tahrib etmiş. Binayı yeniden yapmak lazımdı. Bunun üzerine Kureyş...
Misk kokulu Abdülmuttalib..
Peygamber efendimizin babası Hazreti Abdullah, Resulullahın dünyayı teşrifinden önce vefat ettiği için dedesi Abdülmuttalib O'nu himayesine almıştı. Abdülmuttalib'in esas ismi Şeybe'dir. Şeybe, babası Haşim vefat...
Allah’ın en sevdiği yer..
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Allahü teâlânın yeryüzünde en çok sevdiği yer, mescidlerdir) buyuruyor. Allah'ın sevdiği yere kim gider? Allah'ın sevdiği kulu gider. Yine başka bir hadis-i şerifte, (Güvercin...
Hikmet Baba..
Çeşitli hâlleriyle hikmet saçan bir derviş, 'Bunda da bir hikmet var” sözünü çok edermiş. Bu yüzden kendisine Hikmet Baba diyorlar, Fakat onu saf sanıp alaya alıyorlar. Nasipsiz birkaç kişi, oyun oynarlar ona, İneğini götürüp bağlarlar...
Musibet karşısında duâ..
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 'Bir müslümanın ölümünü duyunca, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedikten sonra, "Ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et" diye...
Maksat dünya ve ahıret huzudur..
Allahü teâlâ, İslâm dînini, insanların dünyada rahat ve huzûr içinde, kardeşçe yaşamaları için ve âhiretde sonsuz azâblardan kurtulmaları için göndermişdir. Kâfirler, yani Müslüman olmıyanlar, bu saadet yolundan mahrûm kalmış...
Es'ad Bin Zürâre..
Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî. Resûlullah efendimiz, Mekke'de herkesi îmâna da'vet ediyor, İslâm nûru ile küfür karanlığını aydınlatarak, kalblere Allah sevgisini yerleştirmeye çalışıyordu. Mekke'nin...
Kur’ân-ı kerimi anlamak isteyen..
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır) buyuruyor. Müslümanların başına ne geliyorsa, hep birbirimize kusur, kabahat bulmaktan geliyor. Kur'ân-ı kerimde mealen, (Allah'ın...
Hakiki âlim ile sahtesinin farkı..
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlar ise ölü kalbleri diriltmeye, yani insanları kâfirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hace Muhammed Parisa...
Bizden ne öğrendin?
Mürşid-i kâmilin biri, bir talebesine sorar: - Evladım, kaç senedir bizi tanıyorsun? - 22 senedir efendim. - Bu kadar zamanda bizden ne öğrendin? - Üç şey öğrendim efendim. - Nedir onlar? - Birincisi, efendim demiştiniz ki: (Yaptığın işin,...
Resulullaha iman etmedikçe..
Bir kimse, Muhammed aleyhisselama iman etmedikçe, Allaha iman etmiş olamaz. Cenâb- ı Hak, Kur'ân-ı kerîmde, Nisâ sûresi, sekseninci âyetinde, Muhammed aleyhisselâma itâ'at etmenin, kendisine itâ'at etmek olduğunu bildiriyor....
Peygamberler ve melekler..
Allahü teâlâ, kullarına merhamet ederek, Peygamberler göndermiştir. Bunlarla kullarına doğru yolu, saadet-i ebediyye yolunu göstermiş, kullarını kendine çağırmıştır. Peygamberlerin birincisi hazret-i Âdemdir. Sonuncusu ise, hazret-i Muhammed...
Dağıtılan miras..
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan, bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın 'sallallahü aleyhi ve sellem” vârisleri olan o büyüklerin ahlâkıyla ahlâklanmıştır....
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz..
Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir. Bahçıvan üzerine titremeye başlar...